Wymiana polsko-niemiecka

W roku szkolnym 2000/2001 nawiązaliśmy kontakt i rozpoczęliśmy współpracę z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Niemczech z miejscowości Michendorf.
Współpraca ta ma na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń i spostrzeżeń odnośnie metod prac rewalidacyjnych między obiema placówkami oraz organizowanie atrakcyjnych spotkań w obu państwach dla naszych dzieci, a w nich różnorodnych zajęć właśnie dla nich. Dzięki dotacjom PNWM i wsparciu SChDW rokrocznie organizowane są tego rodzaju spotkania i wymiany polsko-niemieckie.


 Hosting dzięki uprzejmości www.zelnet.net