Nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
63-967 Poznań
tel. 061 852 21 62

Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Kaliszu
62-800 Kalisz
ul. Kordeckiego 19
tel. 062 502 35 00

 

Hosting dzięki uprzejmości www.zelnet.net