Organ Prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety

Prowincja Poznańska

ul. Łąkowa 1

61-878 Poznań

tel. 061 852 46 48

Hosting dzięki uprzejmości www.zelnet.net