Wychowanie przez działanie kół

Dominującą formą pracy wychowawczej w Ośrodku jest działalność kół zainteresowań, polegająca na dobrowolnym uczestniczeniu dzieci i młodzieży w wybranych zajęciach.

Na terenie naszej placówki działają następujące koła:

Praca w kołach zainteresowań ma duże walory wychowawcze, uczy koleżeństwa, uznania dla pomysłowości i dorobku innych, sprawiedliwego oceniania wytworów i osiągnięć zespołu. Zapobiega tworzeniu się egoistycznych nastawień, kształtuje postawy wobec kultury i sztuki. Uczy współdziałania, współpracy, współprzeżywania i zbiorowej odpowiedzialności za zespół.

Koło wikliniarskie
Na szczególne wyróżnienie zasługują wytwory pracowni wikliniarskiej. Wyplatane kosze, wazony, tace o różnych kształtach i wielkościach są "arcydziełami" jak określają je osoby, które miały możliwość obejrzenia zajęć w pracowni i ich efektów.

Koło stolarskie
Na zajęciach w kole stolarskim pod opieką instruktora, wykonują prace z drewna, sklejki, które często są upominkami dla rodziców, rodzeństwa, nauczycieli z okazji różnych okoliczności i świąt.
Wykonują również przedmioty, które wzbogacają wyposażenie grupy np. pudełka na różnego rodzaju materiały do zajęć, ramki służące do oprawy prac plastycznych, karmniki dla ptaków, ozdobne deseczki i talerze.
Zajęcia te umożliwiają opanowanie umiejętności posługiwania się narzędziami oraz prostymi maszynami stolarskimi. Niekiedy decydują o przyszłym wyborze zawodu.

Koło sportowe
Dużą popularnością i zainteresowaniem cieszą się zajęcia w kole sportowym. Mają one ogromne walory społeczno - wypoczynkowe. Organizowane zawody sportowe mają duży wpływ na sferę psychiczną wychowanków, zaspakajają potrzeby ruchu, rozwijają sprawność motoryczną, a także kształtują cechy charakteru takie jak: wytrwałość, zdyscyplinowanie, umiejętność działania zespołowego, współzawodnictwo sportowe.

Koło komputerowe
Niedostatek informacji jest jednym z najpoważniejszych problemów, przed jakimi stają niepełnosprawni. Większość osób niepełnosprawnych nie uzyskuje należytego wykształcenia z powodu barier dostępu do informacji i społecznych uprzedzeń, a to z kolei jest dodatkową przyczyną ich ubóstwa i zepchnięcia na margines społeczeństwa. Dostęp do usług internetowych znakomicie ułatwia funkcjonowanie ludziom sprawnym, a osobom niepełnosprawnym daje szansę równorzędnego współuczestnictwa, a przez to bardziej samodzielnej aktywności zawodowej i społecznej.

Koło teatralno-muzyczne
Działalność dzieci skupiona wokół zajęć teatralnych kształci wyobraźnię plastyczną, rozwija mowę, pobudza twórczą aktywność. Wzbogaca również sferę przeżyć dziecka oraz pomaga w kształtowaniu podstawowych nawyków społecznego współżycia.
Literatura piękna, poezja - wprowadzają dziecko w świat fikcji, stają się substytutem wyzwolenia od siebie samego, a więc od choroby, niepełnosprawności. Stanowią impuls pobudzający do aktywności. W literaturze dziecko szuka materiału do tworzenia własnej osobowości oraz szuka modeli pomagających w rozwiązywaniu własnych, ważnych problemów i zadań życiowych.
Inscenizacja wierszy, scen z literatury, to powiązanie słowa z działaniem. Inscenizacje uatrakcyjniają różne wspólne spotkania, podsycają zainteresowanie i wywołują określone przeżycia emocjonalne. Pozwalają również uwierzyć we własne możliwości i są jedną z form wszechstronnego uaktywnienia dziecka.
Bardzo bogaty jest dorobek naszego koła teatralnego. Przygotowane w pięknej scenerii i równie pięknych strojach z elementami tańca i śpiewu przedstawienia, mają okazję obejrzeć średnio około 1200 dzieci. Dzieci biorą udział w różnych festiwalach i przeglądach artystycznych. Nasi "aktorzy" uczestniczyli również w Ogólnopolskim Festiwalu "Bagatelka" w Krakowie, gdzie zostali wyróżnieni i nagrodzeni.
Z zajęciami teatralnymi ściśle związane są zajęcia muzyczno - rytmiczne. Muzyka to jeden z elementów kompleksowego oddziaływania leczniczego. Muzyka działa kojąco, przeciwlękowo, często też pobudza i aktywizuje. Wywołuje ona odpowiednie doznania i reakcje emocjonalne, zmienia aktywność systemu nerwowego, zmienia napięcia mięśniowe, przyśpiesza przemianę materii, wpływa na szybkość krążenia, modyfikuje oddychanie. Ponadto dostarcza dzieciom wiele przyjemnych przeżyć, pobudza do marzeń, wpływa na poprawę samopoczucia i samooceny oraz zapobiega znużeniu.
Zajęcia muzyczno - rytmiczne umożliwiają naszym wychowankom współprzeżywanie z innymi radości, napięć, odprężeń, czyli powstanie empatycznych odczuć społecznych, pomagają w wypracowaniu pozytywnego nastawienia do życia.
Hosting dzięki uprzejmości www.zelnet.net