Organizacja - Statut

Prowadzenie Ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie jest założeniem Sióstr Elżbietanek. Ośrodek posiada swój statut a w nim wszelkie wytyczne.
Dzięki niezmordowanym zabiegom sióstr, bezinteresownej pomocy personelu i samych wychowanków, Ośrodek urządzony jest na wzór domu z prawdziwego zdarzenia, w którym jego członkowie przygotowują się do swojego życia.
Każda grupa wychowawcza to "wielka" rodzina. Jej członkowie są zróżnicowani wiekowo. Opiekuje się nimi dwóch wychowawców. Świadomość tego stwarza dziecku klimat bezpieczeństwa i potwierdza domowy charakter placówki. Bardzo znaczący jest fakt, że dzieci, a później już młodzież przez cały czas swojego pobytu w Ośrodku pozostają pod opieką tych samych wychowawców, co czyni pracę z dziećmi bardziej efektywną.
Każda grupa wychowawcza posiada swój kompleks pomieszczeń. Są to sypialnie, sala zajęć, pokój wypoczynkowy, toalety i łazienki, w których znajdują się do dyspozycji pralki i wirówki, a także kuchnia wyposażona w nowoczesny sprzęt i naczynia do przygotowywania posiłków.


Hosting dzięki uprzejmości www.zelnet.net