Współpraca ze Szkołą

Podstawowym celem współpracy jest w decydującej mierze poznanie poszczególnych wychowanków w grupie wychowawczej oraz ustalenie, jaki kierunek w postępowaniu dydaktycznym i wychowawczo - rewalidacyjnym jest w danym przypadku najbardziej słuszny.
Realizowanie współpracy w utrwalaniu i pogłębianiu wiedzy wychowanków polega na zgodnym, jednoczesnym wdrażaniu ich do przyswajania oraz utrwalanie wiedzy w szkole i placówce. Kierujemy się zasadą, że wychowankowie muszą należycie opanować wiadomości z danego działu wiedzy, które pozwolą im na poznanie i zrozumienie nowych wiadomości, bądź też ich utrwalenie i zastosowanie w praktyce.

Hosting dzięki uprzejmości www.zelnet.net