Cel Ośrodka

Celem pracy Ośrodka jest przygotowanie wychowanków w miarę ich możliwości, do samodzielnego udziału w życiu społecznym, w integracji ze środowiskiem oraz stwarzaniu dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków do osiągnięcia celów dydaktyczno-wychowawczych i rewalidacyjnych wg programu Szkoły i Ośrodka.

Hosting dzięki uprzejmości www.zelnet.net