Rekrutacja

Do Ośrodka przyjmowana jest młodzież i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znaczym, posiadająca orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko zamieszkało w Ośrodku muszą złożyć następujące dokumenty:


Hosting dzięki uprzejmości www.zelnet.net