Plan zajęć

Godzina Zajęcia
6:30 – 8:00 Wesoło się znów witamy do zabawy zapraszamy!
Schodzenie się dzieci, Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna z dziećmi. Zabawa ruchowa.
8:00 - 8:10 „W imię Boże”
Poranna modlitwa rozpoczynająca dzień w przedszkolu.
8:15 – 8:30 Ładnie rączki umyjemy i śniadanko pięknie zjemy!
Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
8:30 – 9:00 Wesołe przedszkolaki jedzą smaczne śniadanie!
Śniadanie (mycie zębów po śniadaniu)
9:00– 9:30 Ucz się z nami – małymi odkrywcami!
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia plastyczne.
9:30 – 11:45 Na zabawę przyszedł czas więc zapraszam wszystkich Was!
Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w sali.
11:45 – 12:00 Ładnie rączki umyjemy i obiadek smaczny zjemy!
Czynności porządkowe-higieniczne, przygotowanie do obiadu.
12:00 – 12:30 Pyszny obiadek dla każdego maluszka głodnego!
Obiad (mycie zębów po obiedzie)
12:30 – 12:45 Po obiedzie odpoczniemy, więc sił dużo nabierzemy!
Odpoczynek poobiedni: czytanie bajek, opowiadań.
12:45 – 13:00 Ćwiczymy nasze rączki, oczka i uszy!
Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę.
13:00 – 13:30 Gry i zabawy na dobry humor!
Zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy stolikowe.
13:30 – 13:45 Czynności porządkowe, mycie rąk.
13:45 – 14:00 Brzuszek pusty czas na podwieczorek
Podwieczorek, czynności samoobsługowe po posiłku
14:00 – 15:30 Kończenie dnia czas zabawy huraa!
zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci (w sali lub na powietrzu). Rozchodzenie dzieci do domów.