Cel

1. Przedszkole, jako placówka katolicka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.

2. Wychowanie w przedszkolu służy podtrzymaniu tożsamości narodowej i opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby głoszonej przez Kościół Katolicki, w szczególności przyjmuje personalistyczną myśl pedagogiczną Papieża Jana Pawła II. Każdemu dziecku zapewnia się w przedszkolu szacunek dla jego godności i respektowanie tożsamości, niezależnie od przekonań rodziców.