Personel

Siostra Dyrektor Daniela

Pani Kasia - wychowawca

Pani Małgosia - wychowawca

s.Anna

Pani Aleksandra - wychowawca

Pani Elżbieta

s. Jadwiga - wychowawca