Organy przedszkola

Dyrektor

Rada pedagogiczna

Organ Prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety
Prowincja Poznańska

ul. Łąkowa 1
61-878 Poznań
tel. 061 852 46 48