Nasza Patronka

Siostra Maria Włodzimira Wojtczak urodziła się 20 lutego 1909r. we wsi Franklinów. Na chrzcie świętym otrzymała imię Czesława. Po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości wraz z rodzicami zamieszkała w Ostrowie Wielkopolskim.

Czesia lubiła czytać książki i wiele czasu poświęcała na modlitwę. W tej pogodnej, pracowitej i uczynnej dziewczynie powoli wzrastało powołanie zakonne.

Po ukończeniu liceum wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety w Poznaniu. Była gorliwa i sumienna, a jej dziecięca prostota i szczerość sprawiały, że była przez wszystkich lubiana.

W 1933r. otrzymała habit zakonny wraz z nowym imieniem – Siostra Maria Włodzimira, a 28 sierpnia 1939r. złożyła wieczyste śluby oddając swoje życie na zawsze Bogu.

W Zgromadzeniu Sióstr Świętej Elżbiety pracowała jako wychowawczyni w ochronce dla dzieci z rodzin bezrobotnych. Pracowała z wielkim poświęceniem zabiegając o to, aby dzieciom i ich rodzinom pomóc w ich trudnej sytuacji.

Podczas wojny matka, chcąc uchronić córkę przed wywiezieniem do obozu, zabrała ją do domu. Siostra Włodzimira boleśnie przeżyła rozstanie ze wspólnotą zakonna i konieczność zdjęcia habitu.

Kolejnym trudnym doświadczeniem dla Siostry Włodzimiry była choroba – gruźlica płuc. Pod wpływem donosu władze okupacyjne nakazał jej opuścić dom rodzinny i została odizolowana od świata w separatce w domu starców przy ulicy Partyzanckiej. Ze spokojem i pogodą ducha znosiła cierpienia. Dnie i noce spędzała w samotności. Nie była jednak samotna, bo Jezus, którego miłowała ponad wszystko osładzał jej cierpienia. Usłyszane w młodości słowa: „Ofiaruj mi siebie” wypełniła do końca. Zmarła z modlitwą na ustach 20 lutego 1943. Jej ciało spoczywa na cmentarzu przy ul. Limanowskiego, w kwaterze Sióstr Elżbietanek.